Evenimente

Zi culturala pentru elevii ŞTIM
Astăzi elevii Şcolii Teologice de Iconografie şi Mozaic, la iniţiativa jurnalistei doamna Antonina Sârbu, soţia pictorului Andrei Sârbu, au avut deosebita ocazie să viziteze Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, pentru a vedea colecţia de lucrări a pictorului.Inaugurată cu ocazia jubileului de 60 de ani de la naştere, expoziţie “Mesaje” prezintă lucrările sale de-a lungul vieţii, păstrate în colecţii particulare sau din colecţia familiei.

Pentru mai multe detalii amintim că Andrei Sârbu s-a născut în 1950 în oraşul Chișinău, îşi face studiile la Şcoala de Arte pentru copii, mai apoi la Colegiul „Alexandru Plămădeală”, după care îşi continuă studiile la Sankt-Petersburg. Debutează cu prima lucrare în 1968, intitulată “Muşcata din casa părintească”. A lăsat un bogat patrimoniu artistic pe diferite categorii: metaforme, arheologii, naturi statice, peisaje.

Tot cu această ocazie ghidul muzeului, doamna Veronica Galcenco, ne-a invitat şi în celelalte galerii, unde elevii au văzut icoane care datează din secolul XVI-XIX.

Elevii au rămas impresionaţi de lucrările expuse, prezentând un interes deosebit pentru artă. La propunerea doamnei Antonina Sârbu, directorul Muzeului Naţional de Artă a Moldovei, domnul Tudor Zbârnea, artist plastic, a oferit în dar fiecărui elev albumul regretatului pictor, urmând ca mai apoi să doneze un set de albume pentru biblioteca şcolii.

Această zi culturală a fost încheiată cu vizita la un atelier de ceramică, unde doamna Nadejda Zelenţova-Sârbu, meșterița acestui atelier, le-a arătat etapele de lucru ale acestui frumos meşteşug.