Duhovnicul Mănăstirii

Arhimandrit Ambrozie

Arhimandritul Ambrozie (în lume, Munteanu Vitalie Petru).

Născut la 25.10.1973 în s. Taxobeni, r. Făleşti, R. Moldova

Intrat în mănăstirea Noul Neamţ la 01.03.1991 şi tuns în monahism la 08.04.1993 de către PS Vichentie (Morari).

Hirotonit ierodiacon la 03.05.1994 în mănăstirea Noul Neamţ de către PS Vichentie (Morari).

Hirotonit ieromonah la 28.11.1996 în mănăstirea Noul Neamţ de către IPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove.

Studii:
Şcoala medie completă (1990);
Seminarul Teologic de Chişinău (1990-1994);
Academia Teologică din Moscova, incomplet (1996-2000);
Academia Teologică din Kiev (2000-2004);
Studii de masterat, Departamentul Istorie si Relaţii Internaţionale al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (2006-2007);
Studii Doctorat, ULIM (2007-prezent).

Funcţii bisericeşti:
Cancelar şi Arhivar al Episcopiei de Tighina (1991-1995);
Secretar al Mănăstirii Noul Neamţ (1993-1996);
Lector la Seminarul Teologic din Chişinău (1994-1998);
Inspector şi Ajutor de Prorector pentru studii teologice la Seminarul Teologic din Chişinău (1996-1999);
Duhovnic al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s. Călărăşeuca, r. Ocnița (1998-1999);
Secretar al Episcopiei de Edineţ şi Briceni (1999-2001);
Director al Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf. Elizabeta” din Edineţ (1999-2001);
Administrator al Societaţii Surorilor de Caritate din Edineţ (1999-2001);
Stareţ-interimar al Mănăstirii „Învierea Domnului” or. Briceni (1999-2000);
Duhovnic al Mănăstirii „Sf.Treime” s.Rudi, r.Donduşeni (2001-2002);
Duhovnic al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s. Căpriana, r. Străşeni (IV-IX, 2002);
Stareţ al Mănăstirii „Sf.Treime” s. Frumoasa, r.Călăraşi (2002-2006);
Secretar al Departamentului Mitropolitan Mănăstiri şi Viaţa Monahală (2002-2006);
Director adjunct al Seminarului Teologic Liceal de Fete „Regina Maria” din s.Suruceni, r.Ialoveni (2006-2007);
Duhovnic al Mănăstirii „Sf. Treime” s. Frumoasa, r. Călăraşi (2006- prezent).

Distincţii bisericeşti:
Decorat cu Orar dublu (16.01.95,) în mănăstirea Noul Neamţ, de către PS Vichentie (Morari);

Decorat cu Bederniţa (28.11.96), Cruce aurită (12.06.97), Avansat la treapta de egumen (28.11.97), în mănăstirea Noul Neamţ, de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove;

Decorat cu Paliță şi Cruce cu podoabe (18.01.99), în mănăstirea Călărăşeuca, de către PS Dorimedont (Cecan);

Avansat la treapta de arhimandrit cu dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu Uşile Împarateşti deschise pîna la „Tatăl nostru” (16.04.00), în catedrala „Sf. Vasile” o.Edineţ, de către PS Dorimedont (Cecan);

Decorat cu dreptul de a purta toiag stăreţesc (23.11.04), în mănăstirea „Sfînta Treime” s. Frumoasa, de către IPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove;

Decorat cu Ordinul Sf. Serghie de Radonej, gr.III (07.10.08), de către PFS Alexie II, Patriarhul Moscovei și a toata Rusia;

Decorat cu Ordinul Sf. Paisie Velicicovski, gr.II (06.11.08), de către IPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.