Stareţii Mănăstirii

Stareţii mănăstirii de la întemeiere

 • Eg. Serafim (1804- 1810)
 • Eg.Feodosie (1812-1815)
 • Eg. Sinesie (1815-1818)
 • Arhim. Venedict (1818-1850)
 • Eg. Paladie (1850)
 • Arhim. Mitrofan (1851)
 • Eg. Varlaam (1851-1857)
 • Eg. Gherontie (1857-1859)
 • Eg. Victor (1859-1861)
 • Arhim. Gherman (1861-1869)
 • Arhim. Irineu (1869-1879)
 • Eg. Sinesie II (1879-1882)
 • Eg. Leonid (1882-1886)
 • Arhim. Venedict II (1886-1888)
 • Arhim. Varsonofie (1888-1890)
 • Arhim. Paisie (1890-1891)
 • Ierom. Ioachim (1891-1893)
 • Ierom. Sevastian (1893-1898)
 • Ierom. Ioasaf (1898-1911)
 • Eg. Dosoftei (1911-1923)
 • Eg. Nicolae (1923-1937)

Stareţele mănăstirii

 • Egumena Taisia (1937-1941)
 • Egumena Agapia Bruma (1941-1944)
 • Monahia Militina Beanova (1944-1945)
 • Monahia Evpraxia Nour (1945-1946)

Stareţii mănăstirii de la redeschidere

 • Arhimandritul Vasile Ciobanu (1994-2000)
 • Egumenul Teodosie Condrea (2000-2002)
 • Arhimandritul Ambrozie Munteanu (2002-2006)

Stareţele mănăstirii de după revenirea la mănăstire de maici

Egumena Benedicta Mura ( 2006-prezent)