Cronica

 • 1804 – Efrem Iurcu oferă ieromonahilor Serafim, Ioanichie şi Macarie veniţi de la Mănăstirea Neamţ, ucenici ai Sf. Paisie Velicicovschi, poiana „Frumuşica” pentru întemeierea unui schit de călugări;
 • 1805-1806 – zidirea schitului Frumuşica;
 • 10 iunie 1807 – Efrem Iurcu împreuna cu alţi răzeşi din Bravicea împroprietăresc mănăstirea cu pamînt;
 • 1808-1810 – zidirea primei biserici de lemn cu hramul Adormirii Maicii Domnului;
 • 1813 – Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni acordă schitului Frumuşica statut de mănăstire;
 • 1815-1818 - stareţul egumenul Sinesie, ucenic al Sf. Paisie Veclicicovschi, zideşte trapeza şi chiliile;
 • 1818 – 1850 – stareţul arhimandritul Benedict zideşte biserica din piatră cu hramul Adormirii Maicii Domnului (1850); înfiinţeaza Şcoala Duhovnicească la care şi-a facut studiile şi Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu (1875-1902). Organizează una din cele mai bogate biblioteci din Basarabia;
 • 1859-1861 – se zideşte biserica de iarna cu hramul Sfintei Treimi;
 • 1887 – Mănăstirea îşi schimbă numele din „Frumuşica” în „Frumoasa”;
 • iulie 1919 – mănăstirea găzduieşte pe scriitorul Mihail Sadoveanu;
 • 1938 – Frumoasa este reorganizată în mănăstire de maici;
 • 1938 – 1941 – în mănăstire activează Şcoala Surorilor de Caritate „Regina Maria a României”;
 • mai 1946 – desfiinţarea Mănăstirii de către regimul sovietic. Transformarea bisericii „Sf.Treime” în clubul s. Frumoasa;
 • 1947 – 1965 – în mănăstire funcţionează un Internat pentru copiii orfani.
 • 1954 – demolarea clopotniţei şi a cupolei bisericii Adormirii Maicii Domnului. Transformarea ei în sală de sport;
 • 1965 – 1973 - în mănăstire activează Şcoala internat pentru copii surdo-muţi;
 • 1973 – vindecarea miraculoasă a unui copil surdo-mut;
 • 1973– 1986 – în teritoriul mănăstirii funcţionează un penitenciar pentru minore;
 • 1986 – incendierea bisericii Adormirii Maicii Domnului;
 • 1986 – 1994 – în mănăstire activează o Şcoală pentru copii alienaţi mintal;
 • 20 septembrie 1994 – redeschiderea Mănăstirii ca aşezamînt monahal pentru călugări;
 • 27 decembrie 2006 – Frumoasa este reorganizată în mănăstire de maici.