Tabăra de creaţie

Tabăra de creaţie se organizează anual în perioada iulie – august. Durata – 14 zile. La tabară participă de la 15 la 30 copii selectaţi din familii social vulnerabile. Copiii sunt instruţi, cazaţi şi hrăniţi gratuity de către mănăstire. În perioada taberei, sub îndrumarea meşterilor populari, participanţi la tabară, copiii deprind arta picturii icoanei pe sticlă, precum şi diverse meşteşuguri populare.

Tabăra finalizează cu un iarmaroc al meşterilor populari, care are loc la 28 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul vechi al mănăstirii.

Prima ediţie a taberei de creaţie a avut loc în perioada 1-14 august 2005 şi organizarea ei a fost posibilă datorită suportului financiar al PNUD Moldova în colaborare cu Uniunea Meşterilor Populari din Moldova şi Asociaţia “Casa Părintească” din s.Palanca, r. Călăraşi.

În cadrul acestei tabere au fost create 5 ateliere: împletitul în fibre vegetale (lozie, papură, pănuşi, paie); croşetare; broderie; tapiserie şi floristică. Aici şi-au demostrat măiestria 17 meşteriţe populare cu renume atât în republică, cât şi peste hotare. În cadrul taberei s-au instruit 30 de copii din satele învecinate: Frumoasa, Palanca, Nişcani şi Paulesti. În programul zilnic s-au inclus manifestări şi activităţi în timpul cărora copiii au depris de la meşteriţele populare măistria meşteşugului lor. În ultima zi s-a organizat o expoziţie-iarmaroc la care au participat oameni de bună credinţă din localităţile învecinate şi oaspeţi din republică.
În acest an tabăra va fi organizată de către mănăstire în parteneriat cu primăria satului Nişcani, Călăraşi, de unde s-au selectat copiii participanţi la tabără.

Tabăra de creaţie “Frumoasa-2005”

Mărturii de la participanţi
În această vară am avut ocazia de a participa la I-a Ediţie a ,,Taberei de Creaţie”, desfaşurată pe teritoriul mănăstirii Frumoasa, program susţinut financiar de PNUD-Moldova „Dezvoltarea Durabilă a Turismului”. M-a impresionat foarte mult atmosfera de muncă, unde şi-au demostrat măiestria 17 meşteriţe populare cu renume atât în republica cât şi peste hotare. Aici s-au instruit 30 de copii din satele Frumoasa Palanca, Nişcani, Pauleşti. În program erau incluse zilnic anumite manifestări, unde meşterii făceau schimb de experienţă . Cu o râvna aparte s-au încadrat în deprinderea meşteşugurilor populare măicuţele mănăstirii Frumoasa, care îşi doresc nespus de mult sa reinvie îndeletnicirile tradiţionale specifice mănăstirilor de maici. Am avut fericita ocazie să cunoaştem mai de aproape rânduielile vieţii de mănăstire. În mod deosebit am rămas plăcut surprins de generozitatea şi ospitalitatea măicuţelor, care s-au străduit ca noi să ne simţim ca acasă. În această atmosferă prietenoasă şi agreabilă lucrul de mână a fost cu mult mai spornic decât altă dată. Am mers în repetate rânduri la biserică şi ne-am bucurat de sfaturile şi poveţele părinţilor din mănăstire. La sfârşitul fiecărei zile s-au organizat excursii pe plaiurile Călărăşene. Nicăieri în altă parte n-am aflat atâta linişte şi pace ca la m-rea Frumoasa. În tihna sfintei mănăstiri ne-am simţit cu mult mai aproape de Dumnezeu şi de tot ce-i frumos.

A consemnat Natalia Cangea, meşteriţă populară din Criuleni

Tabăra de creaţie “Frumoasa-2006”

În perioada 1-14 august 2006 la mănăstirea Frumoasa s-au aflat în tabără 18 copii din familii social vulnerabile cu vocaţie spre pictură şi dragoste faţă de arta frumosului. Tabăra a fost organizata cu suportul financiar al PNUD Moldova în parteneriat cu mănăstirea Frumoasa.

Sub îndrumarea dnei preotese Maria Rodica Sărăteanu, profesoară de iconografie şi arte plastice la liceul “Prometeu” din Chişinău, copiii au deprins pictura icoanei pe sticla. Copii au avut posibilitatea să se odihnească într-o zonă turistică atractiva atât de diversă precum este valea Ichelului din codrii Căşăraşilor. Ei au vizitat mănăstirile din zonă, au mers la pădure după fructe şi ciuperci. În mod deosebit, copiii s-au încadrat în ritmul vieţii mănăstireşti prin participarea activă la sfintele slujbe şi ascultări. Au mâncat pere din prăsadul mănăstirii cu vârsta de peste 100 ani, s-au ridicat sus pe creasta dealului să vadă izvorul Îngerilor care alimentează mănăstirea cu apă vreme de 200 ani şi au gustat din apa izvorului roşu din care pe timpuri şi-a potolit setea marele nostru clasic Mihail Sadoveanu.

Spre finele taberei, copiii au dăruit mănăstirii 9 icoane pictate pe sticlă şi au plecat cu gândul că în curând vor reveni. Iar noi, cei care i-am găzduit am cunoscut înca o dată puterea şi semnificaţia cuvintelor Domnului: “Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este Împarăţia lui Dumnzeu”.

A consemnat Cristina Pruteanu