Muzeul

Muzeul este amplasat în aripa stângă a Casei “Sf. Gheorghe” (fosta casă a şcolii duhovniceşti de la Frumoasa), reparată cu suportul financiar al PNUD Moldova (Proiectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) în parteneriat cu Departamentul Turismului al R. Moldova, director dn Tatiana Lapicus, coordonator de proiect, dn Lilia Palii.
Inaugurarea muzeului a avut loc la 28 august 2006.

Muzeul mănăstirii (exterior)

Muzeul mănăstirii (exterior)

Muzeul este format din 3 Săli de Expozitie:

 1. Expoziţia arhiologico-bisericească (cuprinde icoane, carti, obiecte de cult, poze, copii ale documentelor de arhivă legate de istoria m-rii);
  Expoziţia arhiologico-bisericească
 2. Expoziţia etno-culturală (cuprinde lucruri vechi şi alte obiecte de uz casnic specifice zonei adunate din gospodăriile ţărăneşti). Sala a fost amenajată cu sprijinul şi conlucrarea Muzeului de Etnografie din Chişinău, director dl Mihai Ursu, coordonator dn Varvara Buzilă;
  Expoziţia etno-culturală
 3. Expoziţia artizanală (cuprinde obiecte de artizanat confecţionate de copiii participanţi la taberele de creaţie : icoane pe sticlă, broderie, tapiserie, floristică, împletit în fibre vegetale, origamy, etc.).
  Expoziţia artizanală

Lista icoanelor expuse în muzeu

       Muzeu icoane

 1. Icoana „Sf. Ierarh Nicolae” Pictură tempera.Stil de Novgorod
  Sfr.sec.XVIII.
 2. 2. Icoana „Maica Domnului” Pictură pe lemn. Stil bizantin
  Înc.sec.XIX.
 3. Icoana „Deisis” (Iisus în tron) Pictură pe lemn. Stil bizantin
  Înc.sec.XIX
 4. Icoana „Sf.Arhanghel Mihail” Pictuă pe lemn.Stil moldovenesc
  Sec.XIX
 5. Icoana „Sf.muc.Varvara” Pictură tempera. Stil neobizantin
  Sec.XIX
 6. Icoana „Maica Domnului din Kazani” Pictură pe lemn. Stil bizantin
  Sec.XIX
 7. Icoana „Maica Domnului Oranta”
  Pictură pe lemn. Fostă ferecată cu argint.
  Sec. XX
 8. Icoana „Naşterea lui Iisus” Pictură pe lemn. Stil moldovenesc
  Sfr.sec.XVIII
 9. Icoana „Mântuitorul”
  Litografie. Înc.sec.XX
 10. Icoana „Maica Domnului”
  Litografie. Înc.sec.XX
 11. Icoana „Mântuitorul”
  Pictură pe lemn.Ferecată cu aramă.
  Sfr.sec.XIX
 12. Icoana „Pocrovul”
  Pictura pe zinc. Sf.sec.XIX
 13. Icoana „Sf. Ecaterina si Sf. Parascheva”
  Pictură pe lemn. Stil moldovenesc. Sec.XVIII
 14. Icoana „Sf. Ierarh Nicolae”
  Litografie.Înc.sec.XX
 15. Icoana „Adormirea Maicii Domnului”
  Pictură în tuş pe hârtie. Înc.sec.XX
  Provenită din Sf. Munte Athos (Grecia)
 16. Icoana „Cina cea de Taina”
  Pictura pe pânză. Stil realist. Înc.sec.XX.

Lista obiectelor de cult expuse în muzeu

       Obiecte de cult    Obiecte de cult

 1. Gramată de dezlegare a păcatelor semnată de Patriarhul Chiril al Ierusalimului
  Tipografia Mitropoliei din Iaşi. Sec.XIX
 2. Caramidă funerară din mormântul Stareţului Benedict. 1850
 3. Trichir pascal
  Aramă. Pictură în emal. Sec.XIX
 4. Sfeşnic „Trichir”
  Aramă. Sec.XX
 5. Cruce portativă
  Bronză. Sec.XVIII
 6. Pecete pentru prescuri
  Sculptură în lemn. Sec. XX
 7. Foarfece pentru ierurgii
  Metal. Sec.XX
 8. EPITAF (Sfântul Aer)
  Reprezintă punerea în mormânt a Mântuitorului.
  Pictură pe stofă. Broderie. Sec. XIX
 9. FELON
  Veşmânt preoţesc
  Stofă bisericească. Sec.XIX
 10. PARAMAN
  Atribut monahal
  Broderie. Sfr.sec.XX

Lista cărţilor expuse în muzeu

       muzeu-carti_resize.jpg

 1. Apanfisma (adunare de flori)
  Culegere de rugăciuni. Mitropolitul Veniamin Costachi
  Text chirilic. Tipografia m-rii Neamt, 1798
 2. Psaltirea lui David
  Text chirilic.Tipografia Exarhicească din Chişinau, 1818
 3. Apostol
  Text chirilic. Mitropolitul Neonil al Moldovei. Tipografia M-rii Neamt, 1851
 4. Liturghier
  Text chirilic. Tipografia Exarhicească din Chisinau, 1887
 5. Ceasoslov
  Text slavon. Tipografia M-rii Poceaiev. Înc.sec.XX
 6. Ceaslov
  Text chirilic. Tipografia Mitropoliei din Iaşi, 1783
 7. Psaltirea lui David
  Text chirilic. Cu autograful ieromonahului Inochentie de la Balta şi pecetea locaşului „Gradina Raiului” întemeiat de el. Sec. XIX.
 8. Ceaslov Mare
  Text chirilic. Mitropolitul Calinic Miclescu
  Tipografia Mitropoliei din Iaşi, 1884
 9. Catavasier
  Text chirilic. Tipografia Universităţii Ungare. o. Buda, 1818
  Tipărit de Zaharia Carcalechi pentru românii ortodocşi din Transilvania
 10. Combaterea noilor calendarişti
  Înc.sec.XX
 11. Ceasoslov
  Text slavon. Copertă pictată. 1890
 12. Pomelnic
  Coperta gravurată.
 13. Vieţile Sfinţilor
  Text ajutător chirilico-latin. Bucureşti, 1859
 14. Ceaslov Mare
  Text chirilic
 15. Psaltirea lui David.
  Text slavon. Sankt-Peresburg, 1879