Martie, 2013

A trecut la cele veşnice unul dintre locuitorii satului Frumoasa care a participat la redeschiderea mănăstirii

Vineri, Martie 29th, 2013

Am primit cu tristeţe în suflet vestea trecerii la Domnului a fratelui noastru ION Ciobanu, locuitor al satului Frumoasa. Un sprijinitor al ideii de redeschidere al aşezămîntului monahal Sfînta Treime din “dealul satului ” Frumoasa. Frecventînd cu regularitate slujbele mănăstireşti se bucura de renașterea acesteea.
Obştea mănăstirii, transmite condoleanţe familiei îndurerate, asigurîndu-i de datoria pe care o au, de a se ruga pentru odihna sufletului nou adormit.

Prăznuirea Cuviosului Benedict de Nursia, Ocrotitorul Ceresc al egumenei Benedicta, Stareţa Mănăstirii Frumoasa

Miercuri, Martie 27th, 2013

Chiar dacă ne aflăm în Perioada Postului Mare, dar bucuria din sufletul maiciilor obştii noaste este mai mare în data de 27 martie cînd Biserica face pomenirea Cuviosului Benedict de Nursia, care este ocrotitorul ceresc al Maicii Egumene.

În dimineaţa zilei au fost săvîrşite Ceasurile, Obedniţa şi Vecernia unită cu Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, (continuare…)

MESAJ DE FELICITARE

Miercuri, Martie 27th, 2013


MESAJUL PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI CĂTRE STAREŢA MĂNĂSTIRII FRUMOASA EGUMENA BENEDICTA CU OCAZIA ZILEI DE SĂRBĂTORIRE A ÎNGERULUI PĂZITOR
Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm în această zi importantă din viaţă. Sfântul ocrotitor al cărui prenume îl purtaţi să fie rugător către Sfânta Treime, pentru pacea întregii lumi, iar sfinţia voastră să-i urmaţi viaţa, (continuare…)

Duminica Ortodoxiei

Duminica, Martie 24th, 2013

În prima Duminică a Postului Mare, numită a Ortodoxiei, prăznuim biruinţa pe care a avut-o Biserica Ortodoxă împotriva celor ce se împotriveau cultului sfintelor icoane, precum şi asupra numeroşilor eretici, osândiţi de cele şapte Sinoade Ecumenice. Este o zi de mare solemnitate şi bucurie, în care înalţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru Sfânta şi Dreapta Credinţă. (continuare…)

PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIE A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Duminica, Martie 24th, 2013


PASTORALĂ ÎN DUMINICA ORTODOXIE A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREA CUCERNICILOR PROTOPOPI, PREA CUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREA CUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI (continuare…)

Citirea canonului celui mare a Sf. Andrei Criteanul la mănăstirea Frumoasa

Marti, Martie 19th, 2013

Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul, care se citeşte în perioada Postului Mare, reprezintă una dintre treptele pocăinţei ce conduc spre Ziua Invierii lui Hristos.
Deşi abundă în episoade biblice, totuşi nu este o simplă concentrare a unor teme biblice. Dimpotrivă, în acest Canon toate faptele scripturistice (continuare…)

SLUJBA VECERNIEI ŞI CINUL IERTĂRII AU FOST OFICIATE DE PREA SFINŢITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, LA CATEDRALA EPISCOPALĂ “SF. CNZ. ALEXANDRU NEVSKI” DIN OR. UNGHENI

Marti, Martie 19th, 2013

În seara zilei de Duminică 17 martie 2013, Prea Sfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni a săvârşit slujba Vecerniei împreună cu Cinul Iertării la Catedrala Episcopală “Sf. Cnz. Alexandru Nevski” din or.Ungheni, în prezenţa a multor credincioşi şi clerici ai Episcopiei sus numite care au venit pentru a-şi cere fiecare în parte iertare de la Păstorul lor. (continuare…)

DUMINCA ÎNFRICOŞATEI JUDECĂŢI

Duminica, Martie 10th, 2013

În duminica a III-a din perioada Triodului, premergătoare Postului Mare, a lăsatului sec de carne s-au a Înfricoşatei Judecăţi, mulţime de credincioşi au avut dragostea să păşească pragul mănăstirii noastre şi să se roage împreună cu noi. (continuare…)

Slujba Privegherii la Duminica Fiului Risipitor

Duminica, Martie 3rd, 2013

Intrăm în a doua săptămînă din Perioada Triodului, săptămînă care începe cu Duminica Fiului Risipitor, zile premergătoare Postului Mare
Această perioadă ne pune în faţă, frumoasele cîntări de pocăinţă, prin care ne îndreptăm spre “Primăvara sufletelor noastre,” cum o numesc Sfinții Părinți.
Începutul Triodului și perioada începutului Postului Mare este o perioadă de intensă viață liturgică și de luare-aminte duhovnicească, lucru arătat și de stihurile poetice ale acestor zile. (continuare…)