Aprilie, 2011

A doua zi de Paşti

Miercuri, Aprilie 27th, 2011

Bucuria învierii este atât de mare încât Biserica, fiind conştientă de însemnătatea misterului lui Hristos crucificat şi înviat, a făcut să răsune cât mai mult posibil propria bucurie pentru fiinţa salvată şi îmbogăţită de darul Duhului Sfânt. Cele 50 de zile care încep din duminica Învierii şi până la Pogorîrea Duhului Sfint se celebrează într-o unică bucurie, ca o singură zi, la fel ca şi Duminica Învierii.

Într-adevăr, pentru fiecare creştin, învierea reprezintă o mare bucurie, pentru că el este conştient de valoarea şi importanţa (continuare…)

Sfînta sărbătoare a Învierii Domnului la mănăstirea Frumoasa

Marti, Aprilie 26th, 2011

Astăzi prăznuim praznicul praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creştină. Astăzi Domnul şi Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate prin învierea Sa. Cerul şi pămîntul după cuviinţă să se veselească, căci lumina Învierii Domnului (continuare…)

PASTORALA PASCALĂ A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Duminica, Aprilie 24th, 2011

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos Domnul, Hristos a Înviat!

Cu bucurie sfântă, vin în faţa inimilor voastre şi aduc, prin glasul Bisericii, vestea cea bună a biruinţei lui Hristos asupra morţii, a biruinţei Luminii dumnezeieşti asupra întunericului, biruinţei Slavei cereşti asupra păcatului.

După ce am străbătut calea cea uimitoare şi binecuvântată a Postului Patruzecimii, (continuare…)

Săptămâna mare. Patimile Mântuitorului să ne trezească

Simbata, Aprilie 23rd, 2011

Această ultimă saptamană a Postului Paştelui, numită şi saptamâna Patimilor, are menirea de a pregăti credincioşii pentru Inviere. Primele trei zile se constituie într-un prolog al Sfintelor Patimi ale lui Hristos. Luni şi marti, la utrenii, se citesc Evangheliile care ne aduc aminte de cele din urma învaţaturi ale Domnului. (continuare…)

Duminica Floriilor la Manastirea Frumoasa

Simbata, Aprilie 23rd, 2011

Duminica Floriilor este ziua în care prăznuim Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ca împărat biruitor, dar cu înfăţişare smerită, venind călare pe mânzul asinei, împlinire a unei profeţii făcute cu 400 de ani înainte de venirea lui Mesia.
Cântările acestei perioade ne îndeamnă nu doar la luptă duhovnicească, (continuare…)

Predica la Duminica a V-a din Postul Mare - a Mariei Egipteanca

Duminica, Aprilie 10th, 2011

Stăpână, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nu mă lăsa pre mine!

Săptămână de săptămână simţim că ne apropiem din ce în ce mai mult de Învierea lui Hristos. Şi ni se pare că ne mişcăm rapid, de la o Duminică la alta, către ziua în care toate spaimele şi toată groaza vor dispărea.
Şi totuşi, atât de uşor uităm că, înainte de a ajunge Ziua Învierii, noi trebuie, împreună cu Hristos, împreună cu Apostolii Săi, să parcurgem Drumul Crucii. (continuare…)

Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria

Miercuri, Aprilie 6th, 2011

“Astazi este inceputul mantuirii noastre si aratarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face si Gavriil harul il binevesteste. Pentru aceasta si noi, impreuna cu dansul, Nascatoarei de Dumnezeu sa-i cantam:Bucura-te cea plina de har, Domnul este cu tine!”

Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, (continuare…)