Februarie, 2011

Duminica Înfricoşatei Judecăţi

Luni, Februarie 28th, 2011

Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea Judecăţii lui Hristos,
ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău
(IICorinteni 5, 10)

Ca şi în duminicile anterioare, Duminica lăsatului sec de carne, numită şi Duminica Judecăţii, a adunat credincioşii la mănăstirea Frumoasa, pentru rugăciune şi pregătire duhovnicească către Postul Mare.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele duhovnic, arhimandritul Ambrozie împreună cu părintele egumen Teodosie şi părintele diacon Trofim. (continuare…)

Duminica Fiului Risipitor

Duminica, Februarie 20th, 2011

În această duminică, a doua din şirul celor pregătitoare către Postul Mare, credincioşi de mai aproape şi de mai departe au venit la Mănăstirea Frumoasa pentru a petrece această dimineaţă în rugăciune împreună cu obştea mănăstirii. După citirea miezonopticii din duminici, a acatistului zilei, şi a ceasurilor III şi VI, a fost slujită Sf. Liturghie în sobor prezidat de părintele duhovnic, arhimandritul Ambrozie. După citirea pericopei evanghelice, Prea Cuvioşia s-a adresat credincioşilor şi credincioaselor din biserică cu un cuvânt de învăţătură: (continuare…)

Praznicul Întâmpinării Domnului

Marti, Februarie 15th, 2011

Acest prunc a adus cerul şi pământul.
(Din pergamentul ţinut în mâna de Proorociţa Ana)

În această zi Biserica sărbătoreşte un eveniment important din viaţa pământească a Domnului Nostru Iisus Hristos (Luca 2:22-40). După patruzeci de zile de la naşterea Sa, Pruncul Sfânt a fost dus la Templu din Ierusalim, centrul vieţii religioase a naţiunii. După Legea lui Moise (Lev. 12:2-8), femeia care a născut un prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templul Domnului timp de patruzeci de zile. (continuare…)

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Mănăstirea Frumoasa

Simbata, Februarie 12th, 2011

În ziua de 30 ianuarie a calendarului bisericesc şi 12 februarie după calendarul civil, mănăstirea Frumoasa şi-a serbat unul din cele 4 hramuri – Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi. În dimineaţa zilei, conform programului liturgic praznical, s-a oficiat slujba mezonopticii, acatistul Sfinţilor Trei Ierahi şi Dumnezeiasca Liturghie. (continuare…)

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi

Simbata, Februarie 12th, 2011

Cinstim astăzi pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, lauda Ortodoxiei, cununa Bisericii lui Hristos, tâlcuitorii cei mai adânci ai Sfintei Scripturi.Toţi trei fiind luminaţi de Duhul Sfânt, au avut aceiaşi înţelegere a Bisericii,au întărit canoanele şi învăţăturile dumnezeieştii Scripturi.

Praznicul de astăzi, întocmit întru pomenirea lor, a luat naştere în urma unor neînţelegeri între credincioşi, în secolul al XI-lea, pe vremea împăratului bizantin Alexios Comnenul. (continuare…)

Felicitări pentru ziarul mitropolitan ”Altarul Credinţei”

Simbata, Februarie 5th, 2011

Multstimate Părinte Redactor prot. Octavian Moşin împreună cu colegiul redacţional,

Obştea monahală de la Frumoasa, profesorii şi elivii Şcolii de Iconografie şi Mozaic ”Sf. Ioan Damaschin” Vă aduc sincere felicitări cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfiinţarea celei mai renumite şi mai citite publicaţii bisericeşti din Republica Moldova ”Altarul Credinţei”.
(continuare…)

Ambasadorul României la Chişinău în pelerinaj la mănăstirile din Călăraşi

Joi, Februarie 3rd, 2011

Fiind într-o vizită de suflet la Călărași, Excelența Sa domnul Marius Lazurcă, Ambasadorul României la Chișinău, a fost plăcut impresionat de cele văzute, arătând un interes deosebit pentru istoricul mănăstirilor călărăşene şi modul de trai al călugărilor și călugărițelor din zonă.

Excelenţa Sa a lăsat în Cartea de vizită a mănăstirii noastre următoarele: (continuare…)

Sfântul Eftimie cel Mare, pomenit la Mănăstirea Frumoasa

Miercuri, Februarie 2nd, 2011


Ziua pomenirii Sfântului Eftimie cel Mare îşi are o conotaţie aparte pentru obştea Mănăstirii Frumoasa. În dimineaţa acestei zile la Slujba Utreniei s-a făcut Polieleu, închinat sfântului, iar după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Duhovnicul mănăstirii, Arhimandritul Ambrozie, a oficiat o slujbă de pomenire, Ctitorului şi Întemeietorului sfintei noastre mănăstiri.
(continuare…)