Ianuarie, 2011

Sărbătoarea Naşterii Domnului la Mănăstirea Frumoasa

Joi, Ianuarie 20th, 2011

“Iar când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său cel Unul-Născut” (Gal. 4,4)

Ziua Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este ziua păcii, ziua bucuriei, sărbătoarea îngerilor şi a colindătorilor, sărbătoarea copiilor şi a părinţilor. La Naşterea Domnului s-au unit cerul cu pământul, îngerii au cântat şi s-au bucurat, pentru că S-a născut Împăratul cerului şi al pământului, Iisus Hristos. (continuare…)

Sinaxa obştii monahale

Luni, Ianuarie 3rd, 2011

În seara zilei de duminică în cadrul mănăstirii Frumoasa a avut loc sinaxa obştii monahale la care s-au discutat diferite probleme interne şi externe. Tot aici responsabilii de principalele ascultări au făcut o evaluare sumativă a celor petrecute în decursul anului, s-au pus în discuţie diferite probleme legate de viaţa monahală, cum ar fi ascultarea, pravila, Sfînta Liturghie, la care duhovnicul arhim. Ambrozie a dat diferite sfaturi.
(continuare…)