August, 2010

Admiterea 2010 la Şcoala Teologică de Iconografie şi Mozaic

Marti, August 31st, 2010

mic4.jpg Pe 30-31 august au avut loc examenele de admitere la Şcoala Teologică de Iconografie şi Mozaic „Sf. Ioan Damaschin” din cadrul Mănăstirii Frumoasa. La examene au fost înscrişi 15 doritori, dintre care în urma probelor de admitere au fost selectaţi 12. (continuare…)

Biserica principală şi-a sărbătorit hramul

Simbata, August 28th, 2010

mic2.jpg
„Întru naştere feciorie ai păzit,
întru adormire lumea nu ai părăsit,
de Dumnezeu Născătoare….”

Cu cuvinte de laudă au petrecut apostolii trupul Sfinţiei Sale, apoi şi-au luat iertăciune toţi şi după aceea l-au îngropat. (continuare…)

Tunderea în rasoforie

Vineri, August 27th, 2010

mic.jpg După tradiţia mănăstirii, în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, care este şi hramul bisericii principale din mănăstirea noastră, o soră a fost tunsă în rasoforie de către duhovnicul mănăstirii arhim. Ambrozie, iar alte surori au primit haina călugărească.
(continuare…)

Schimbarea la Faţă a Domnului

Joi, August 19th, 2010

„A strălucit Faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui
s-au făcut albe ca lumina”
(Matei 17, 2)

mic3.jpg Astăzi Domnul S-a schimbat la Faţă, ca să arate că din tot trupul Lui izvorăşte Slava dumnezeirii Lui şi din toate mădularele Lui a strălucit Lumina. Că nu a strălucit trupul Lui, ca a lui Moise, dinafară, ci dintr-Însul izvora Slava dumnezeirii Lui. Şi nu le-a arătat tot adîncul Slavei Lui, ci cît a îngăduit lumina ochilor lor. (continuare…)

Practica de vară la Şcoala Teologică de Iconografie şi Mozaic

Duminica, August 15th, 2010

mic2.jpg De când a fost înfiinţată, în 2008, Şcoala Teologică din mănăstirea noastră are ca scop să pregătească specialişti în domeniul iconografiei şi mozaicului creştin, iar în timpul vacanţei elevii au posibilitatea să-şi aplice în practică cele învăţate în cursul anului, fiind supravegheaţi de către profesorii de specialitate. (continuare…)

Pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci

Simbata, August 14th, 2010

mic1.jpgAceastă sărbătoare provine dintr-o rânduială mai veche a Bisericii din Constantinopol. La 1/14 august, o particică din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul palatului împărătesc şi purtată, cu sobor şi alai de sărbătoare, la Biserica Sfânta Sofia, unde rămînea, spre mîngîierea credincioşilor, până la 14/27 august, când era readusă la palat. Aceasta se făcea, se pare, în amintirea arătării Sfintei Cruci la biruinţa marelui Constantin, asupra lui Maxentiu, la podul Milvius, de pe râul Tibru (312), precum şi a descoperirii lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Elena la Ierusalim. (continuare…)

Icoana Maicii Domnului în popas la Mănăstirea Frumoasa

Marti, August 3rd, 2010

mic.jpg Zilele acestea mănăstirea noastră a avut deosebită bucurie să primească Icoana Maicii Domnului din România, care se află în pelerinaj prin Moldova şi care are ca destinaţie finală să ajungă şi să fie dăruită Mănăstirii “Sf. Mironosiţe Marta si Maria” din Hagimus (r.Căuşeni).

Icoana a fost întâmpinată de către obştea monahală în frunte cu maica stareţă, Egumena Benedicta, după care a fost depusă în biserica mănăstirii pentru închinarea credincioşilor veniţi la acest eveniment. (continuare…)